Kongremiz TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafında akredite edilip 24 TTB-STE/SMG Kredi Puanı verilmiştir. Kongre sonrası kredinizi tanımlayabilmemiz için TC kimlik numaranızı TTB Konu başlığı ile tatd@opteamist.com adresine iletmenizi rica ederiz.

Kurslarımızı Tanıyalım!

KURS KOORDİNATÖRÜ: Funda Karbek Akarca
KURS EĞİTMENLERİ: Ali Batur
Burcu Azapoğlu Kaymak
Emre Şancı
Mehmet Ali Aslaner
Merve Ekşioğlu
Onur Karakayalı
Özlem Dikme
Ramazan Sivil
Volkan Arslan
KURSUN HEDEF KİTLESİ: Tüm hekimler
Öğrenim Hedefleri
Arka plan Acil serviste kardiyak ultrasonografi uygulamaları hasta yönetiminde belirleyici bir role sahiptir. Birçok hayatı tehdit eden klinik senaryoda kullanılabilir. Uygun teknik ile görüntüleme ve yeterli deneyime sahip olmak için yeterli sayıda pratik uyulama yapmak ve kullanılan cihaz özelliklerine hakimiyet doğru inceleme için esastır. Kardiyak ultrasonografi için klinik endikasyonlar arasında kardiyak Arrest, perikardiyal efüzyon, masif pulmoner emboli, açıklanamayan hipotansiyon,santral venöz basınç tahmini, external kardiyak pacing, ciddi kapak disfonksiyonu, proksimal aort diseksiyonu ve miyokard enfarktüsü yer alır. Tanımlanan klinik endikasyonları ayırt edebilmek için, uygulayıcı temel ekokardiyografik pencereleri bilmeli, doppler uygulama esaslarına hakim olmalı, sol ventrikül fonksiyonu değerlendirebilmeli (sistol sonu çap, diyastol sonu çap, septum, arka duvar, EF ölçümü, EPSS), duvar hareket kusurlarını değerlendirebilmeli, sağ ventrikül fonksiyonu değerlendirebilmeli (diyastol çapı, S, TAPSE, görsel sistolik işlev, PAB ölçümü), kapak patolojilerini tanıyabilmeli ve perikardiyal alanı değerlendirebilmelidir.
Amaçlar
 • Temel ekokardiyografik pencereler
 • Doppler uygulama esasları
 • Sol ventrikül fonksiyon değerlendirmesi,
 • Duvar hareket kusuru değerlendirmesi
 • Sağ ventrikül fonksiyon değerlendirmesi,
 • Kapak patolojilerinin değerlendirmesi
 • Perikardiyal alan incelemesi
Kurs Özeti
 • TATDUS eğitmenlerinin görev aldığı eğitim 60 dk teorik 120 dk pratik olmak üzere toplam 180 dk sürecektir.
 • Eğitim Acil Kardiyak Ultrasonografinin anlatıldığı 30 dk teorik eğitimle başlayacak sonrasında pratiklerle devam edecektir.
 • Pratiklerde her istasyonda 1 eğitmene 5 katılımcı standardı sağlanacaktır.
 • Her bölümü 30 dk olan pratik eğitimi 4 bölümde (Temel pencereler, sol venrikül sistolik fonksiyon, sağ ventrikül fonksiyon, Duvar değerlendirme) toplam 120 dk sürecektir.
 • Her katılımcı dört ayrı eğitmen ile çalışma şansına sahiptir.
 • Eğitim patolojik olgu örnekleri içeren 30 dk süren interaktif bir sunum ile sonlandırılacaktır.
NEDEN BU KURSU SEÇMELİSİNİZ? Ağırlıklı olarak pratik uygulamalara yer verilen eğitimimiz ile katılımcı birebir uygulama fırsatı yakalayacak, interaktif patolojik olguların tartışılmasıyla gerçek hasta senaryolarında uygulamanın simüle edilmesi ile akılda kalıcılık sağlayacak ve günlük hayatta acil pratiğinde hasta yönetiminde yol gösterici olacaktır.
KURS PROGRAMI 27 Nisan 2023 Perşembe saat14:15-17:15
29 Nisan 2023 Cumartesi saat 16:00-19:00

KURS PROGRAMI

Konu Eğitmen
Teorik Eğitim (30 dk)
Acil Kardiyak Ultrasonografi
Funda Karbek Akarca
Pratik Uygulamalar (120 Dk)
1. Temel Pencereler (PLAX, PSAX, A4C, SLAX)
2. Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyon (Sistol Sonu Çap, Diyastol Sonu Çap, Septum, Arka Duvar, EF Ölçümü, EPSS)
3. Sağ Ventrikül Fonksiyon (Diyastol Çapı, S, TAPSE, Görsel Sistolik İşlev (Normal /Azalmış), PAB Ölçümü)
4. Duvar Hareket Kusuru Değerlendirme
Tüm eğitmenler
İnteraktif Eğitim (30 dk)
5 Patolojik Olgu
Mehmet Ali Aslaner

KURS KOORDİNATÖRÜ: Bülent Erbil
KURS EĞİTMENLERİ:

Erhan Akpınar
M. Ruhi Onur
Bülent Erbil
Ali Batur

KURSUN HEDEF KİTLESİ: Bu kurs Acil Tıp pratiğinde çalışan tüm hekimlere yöneliktir.
KURS TANIMI VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Arka plan Bu kurs acil serviste sık kullanılan görüntüleme yöntemlerinden olan Abdominal Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntülerinin olgularla yorumlanması ve kavranmasına yönelik planlanmıştır.
Amaçlar
 • Acil Abdominal BT kursunda;
 • Acil serviste karşılaştığımız travma ve travma dışı abdominal acillerinde BT endikasyonlarına karar verme,
 • Acil serviste karşılaşılan abdominal acillerde BT çekimlerinde uygun çekim tekniği ve BT protokolleri
 • Abdominal BT’ de normal anatominin öğrenilmesi
 • Travmatik ve travmatik olmayan abdominal acillerde hayat kurtarıcı BT bulgularının kavranması
 • Abdominal acillerde en sık karşılaşılan ve hayatı tehdit eden BT bulgularının tartışılması
 • Abdominal acillerde BT’de oral ve intravenöz kontrast madde kullanımı endikasyonlarının öğrenilmesi
 • Abdominal acillerde BT’ de radyasyon dozu farkındalığının sağlanması
 • Bulgularının olgu örnekleri ile tartışılması amaçlanmıştır
Kurs Özeti Bu kurs Prof.Dr. Erhan Akpınar, Prof.Dr. M. Ruhi Onur, Doc.Dr. Bülent Erbil ve Uzm.Dr. Ali Batur tarafından yürütülecektir. Yaklaşık 3 saat boyunca acil serviste görülen gerçek olgular üzerinden yapılacak pratiklerde hasta klinikleri verilecek sonrasında katılımcıların abdominal BT serilerini yorumlamaları istenecektir.Katılımcıların yorumlaması sonrasında eğitmenler tarafından tekrar değerlendirme yapılacaktır. Her üç kişiye bir bilgisayar planlanmıştır.
NEDEN BU KURSU SEÇMELİSİNİZ? Travmatik ve travmatik olmayan abdominal acillerde BT’nin uygun şekilde planlanması, çekilmesi ve hayat kurtarıcı BT bulgularının kavranması için bu kursu seçmelisiniz.
KURS PROGRAMI Genel Prensipler Travmatik Abdominal Aciller Non-Travmatik Abdominal Aciller /td>

KURS KOORDİNATÖRÜ: Emre Şancı
KURS EĞİTMENLERİ: Başak Bayram
Onur Karakayalı
Oğuzhan Küçük
KURSUN HEDEF KİTLESİ: Kliniğinde kritik hasta takibi yapılan, entübasyon sonrası mekanik ventilatör desteği ile hasta yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen tüm hekimler
KURS TANIMI VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Arka plan İnvaziv Mekanik Ventilasyon için tüm hasta gruplarında bilgi ve donanımlı eğitmen grubu ile teorik bilgi ve vakalar üzerinden pratikler yapılacaktır.
Amaçlar Kurs katılımcılarının mekanik ventilasyon kullanımını kolaylaştırmak ve respiratuvar dinamikleri anlayarak vaka bazlı yönetimlerinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.
Kurs Özeti Her geçen gün artan kritik hasta sayısı, mekanik ventilasyon ile izlenen vaka sayısını beraberinde getirmektedir. Bu kursta deneyimli eğitmenler ile mekanik ventilasyon kullanımı konusunda bilgisi olmayan hekimlerin tecrübelendirmek, hali hazırda kritik hasta takip eden klinisyenlerin günlük pratiklerine katkı yapmak üzere kapsamlı bir bilgi aktarımı planlandı.
NEDEN BU KURSU SEÇMELİSİNİZ? Katılımcılar bu kurs sonrasında mekanik ventilasyon sırasında hastaların yönetimi, transportu ve solunum dinamikleri üzerine kapsamlı bir donanım kazanacaktır.
KURS PROGRAMI Mekanik Ventilasyon Cihazları, Çalışma Prensipleri, Temel Kavramlar
Sık Kullanılan Modlar ve Özellikleri
Mekanik Ventilasyonda Hastanın Takibi/Kötüleşen Hastanın Yönetimi
Özel Durumlarda Mekanik Ventilasyon
Pratik Uygulama

KURS KOORDİNATÖRÜ: Onur Karakayalı
KURS EĞİTMENLERİ: Mustafa Ferudun Çelikmen
Sarper Yılmaz
Onur Karakayalı
KURSUN HEDEF KİTLESİ: Afet anında görev alacak acil tıp asistanı, acil tıp uzmanı, acil tıp öğretim üyesi
KURS TANIMI VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Arka plan Doğal afetler coğrafyamızın kaderidir. 06.02.2023’te Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ardışık 7,7 ve 7,6 deprem yıkıcı bir deprem ile sarsıldık. 10 il ve yaklaşık 500 km’yi etkileyen yüzyılın felaketinde özellikle acil servislerde hasta yönetiminde kaotik bir ortam oluştu. Birçok gönüllü acil tıp hekimleri afet bölgesinde görev aldı. Sahadan alınan bilgiler doğrultusunda acil yönetiminde daha önce afet deneyimi olmayan hekimlerin sorunlar yaşadığı ön plana çıktı. Bu doğrultuda deprem anında yönetimde zorluk yaşanılan konular belirlenerek temel eğitim modülümüz ile Kurs Günleri Kongrelerimizde de sizlerle buluşuyoruz.
Amaçlar Deprem anında afet bölgesine görevlendirilecek hekimlerin karşılaşacağı temel sorunların tanınması, ilk müdahalede temel yaklaşım müdahaleleri belirlenmesi ve doğal afet depremlerde acil tıp gönüllülerinin etkin yönetiminin sağlanması amaçlanmaktadır.
Kurs Özeti Kursumuz afet tıbbı alanında deneyimli eğitmen kadromuz ile sahadan alınan zorlukları içeren konu başlıkları ile verilecektir. 3 saat sürecek olan kursumuz 35’er dakikalık 5 teorik sunum içermektedir.
NEDEN BU KURSU SEÇMELİSİNİZ? Afetin altın saatlerinde depremzedelerin kahramanı olmak her acil tıp hekiminin hayalidir. Bu doğrultuda deprem sonrasında kaotik ortamın yönetiminin sağlanılması için temel yaklaşım ilkelerinin öğrenmek isteyen hekimlerimizi tüm sorularınızın cevabını bulacağınız, yüzyılın felaketini mercek altına alacağımız Afet Kursumuza beklemekteyiz.
KURS PROGRAMI
Konu Başlıkları Deprem Bölgesine Görevlendirme; Şimdi Ne Yapmalıyım?
Deprem Sonrası Acil Serviste Kalabalık Yönetimi
Depremlerde Sık Karşılaşılan Durumlara Yaklaşım; Crush, Hipotermi, Salgın Hastalıklar
Afet Sonrası Acil Serviste Temel Sorunlar ve Yönetimi; Acil Servis Dizaynı, Konsültasyon, Sevk, Adli Bildirim, Raporlama, Ex Hasta Yönetimi
Enkaz Altından Yaralı Kurtarmanın Temel İlkeleri, Acil Tıp Hekimi Gözünden Afette Ön Cephede Triaj

KURS KOORDİNATÖRÜ Derya Abuşka
KURS EĞİTMENLERİ: Derya Abuşka, Mutlu Kartal, Cem Ertan
KURSUN HEDEF KİTLESİ: Temel EKG bilgisine sahip acil tıp asistanı, acil tıp uzmanı, acil tıp öğretim üyesi
KURS TANIMI VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Arka plan Akut Koroner Sendrom gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en önemli mortalite ve morbidite nedenlerinin başında gelmektedir. Akut koroner sendromların yönetimi acil tıp uzmanlığının en güncel konularından birisi olup, son yıllarda bu konuda önemli değişiklikler yaşanmıştır. Kursumuz 2016’dan beri TATDEM bünyesinde düzenli olarak verilmektedir. Özellikle pandemi dönemindeki webinarlar ile büyük katılımcı sayısına ulaştığımız kursumuz ilk yıldan itibaren Kurs Günleri Kongrelerimizde de sizlerle buluşmaktadır.
Amaçlar Acil servis hekimlerine Akut Koroner Sendromları tanıyabilme, güncel kılavuz hedef sürelerine uygun olarak yönetebilme becerisi kazandırmaktır.
EKG değerlendirme, reperfüzyon stratejisini belirleme, anti-trombositer tedaviler ve diğer ek tedaviler konularında bilgi düzeylerini arttırmaktır.
Kurs Özeti Kursumuz ilk günden itibaren eğitmen kadromuzda olan, yıllardır konu ile ilgili güncel literatürü yakından takip eden eğitmenlerimiz tarafından verilecektir. 2 saat sürecek olan kursumuz 35’er dakikalık 3 teorik sunum içermektedir.
NEDEN BU KURSU SEÇMELİSİNİZ? Acil serviste her gün karşılaştığınız göğüs ağrısı ve göğüs ağrısı eşdeğeri şikayetler ile gelen hastaların hangisi AKS olarak değerlendirilmeli? EKG’de ST elevasyonu dışında AKS düşündüren bulgular nelerdir? Güncel kılavuzlara göre güvenli bir şekilde taburculuk kriterleri neler? Başvurunun kaçıncı saatinde kontrol troponin alınmalı nasıl değerlendirilmeli, hangi risk skorları kullanılmalıdır? Bu ve daha bir çok sorunuzun cevabı için kursumuza beklemekteyiz.
Kurs Programı
28 Nisan 2023
08:00-08:35 Acil Serviste Göğüs Ağrısı Yönetimi Prof. Dr. Mutlu Kartal
08:35-09:10 STE AKS Yönetimi Uz. Dr. Derya Abuşka
09:25-10:00 Non-STE AKS Yönetimi Doç. Dr. Cem Ertan
29 Nisan 2023
08:00-08:35 Acil Serviste Göğüs Ağrısı Yönetimi Prof. Dr. Mutlu Kartal
08:35-09:10 STE AKS Yönetimi Uz. Dr. Derya Abuşka
09:25-10:00 Non-STE AKS Yönetimi Doç. Dr. Cem Ertan

KURS KOORDİNATÖRÜ: Cem Oktay
KURS EĞİTMENLERİ: Cem Oktay
Emine Yüzbaşıoğlu
Sena Baykara Sayılı
Murat Çetin
Çağlar Kuas
KURSUN HEDEF KİTLESİ: Acil tıp öğretim üyeleri
Acil tıp uzmanları
Acil tıp tıpta uzmanlık öğrencileri
Çocuk hastalıkları ve sağlığı tıpta uzmanlık öğrencileri
Acil servislerde görev yapan hekimler
Acil servislerde görev yapan hemşireler
Tıp fakültesi 6. yıl öğrencileri
KURS TANIMI VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Arka plan Ülkemizde acil servislerde acil tıp uzmanları, tıpta uzmanlık öğrencileri ve hekimler ile hemşireler her gün travma sonrası başvuran çok sayıda çocuk hastanın acil tıbbi bakımı sağlamaktadırlar. Tıp eğitiminde ve tıpta uzmanlık eğitiminde çocuk hastaların acil bakımları ile ilgili bilgi ve becerilerin kısıtlılığı göz önüne alınarak TATD üyesi hekimlerden gelen teklif üzerine bu kurs verilmeye başlanmıştır. Kurs ilk kez 2022 yılında düzenlenen TATD 5. Kurs Günleri Kongresinde verilmiştir.
Amaçlar Bu kursun amacı; acil servise başvuran travmalı çocuk hastalarının değerlendirmesi, kafa, göğüs ve batın travmalarına yaklaşım ile girişimsel sedasyon ve analjezi konusunda bilgi ve beceri paylaşımıdır.
Kurs Özeti Kurs TATD Çocuk Acil Tıp Çalışma Grubu Üyesi olan çocuk hasta bakımında deneyimli hekimler tarafından verilecektir. Çoklu travma hastasının değerlendirilmesi ve yönetimi, kafa, göğüs, batın travmaları ile girişimsel sedasyon ve analjezi konularını içeren toplam 3 saatlik eğitimde kuramsal sunumların yanında senaryolar üzerinden interaktif olgu tartışmaları yapılacaktır. Çoklu travmalı çocuk hastaya yaklaşım maket üzerinde gösterilecektir. Her kursta 20-60 arası katılımcı hedeflenmektedir.
NEDEN BU KURSU SEÇMELİSİNİZ? Acil servislerde travmalı çocuk hastaların acil tıbbi bakımı ile ilgili temel bilgilerini ve sık karşılaşılan yaralanmalara yaklaşım ile girişimsel sedasyon ve analjezi konusundaki bilgilerini gözden geçirmek ve güncellemek isteyen hekim ve hemşireler kursu tercih etmelidir.
KURS PROGRAMI
Kafa Travmaları
Göğüs ve Batın Travmaları
Girişimsel Sedasyon ve Analjezi

Kurs Programı

Süre Konu Konuşmacı
60 dakika Çoklu Travma Hastasının Değerlendirilmesi ve Yönetimi Cem Oktay
30 dakika Kafa Travmaları Murat Çetin
15 dakika Ara
30 dakika Göğüs ve Batın Travmaları Emine Yüzbaşıoğlu
45 dakika Girişimsel Sedasyon ve Analjezi Çağlar Kuas

KURS KOORDİNATÖRÜ: Mustafa Emin Çanakçı
KURS EĞİTMENLERİ: Ersin Aksay
Cem Ertan
Mustafa Emin Çanakçı
Derya Abuşka
KURSUN HEDEF KİTLESİ: Acil Tıp Uzmanı, Acil Tıp Asistanı, Pratisyen Hekim ve diğer branş hekimleri
KURS TANIMI VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Arka plan TATD uzun süredir EKG Kurslarını Türkiye’nin dört bir yanında düzenli olarak vermektedir. Bu kurslarda özellikle tekrar gerektiren ve anlaşılması zor olan konular için hızlı tekrar olabilecek Zor Tanılar Kursu daha önceki Kurs Günleri Kongrelerinde de yapılmıştır.
Amaçlar Yaşamı tehdit eden ve ayırıcı tanıda zorlanılan EKG’lerin tanınması
Kurs Özeti Kursumuz EKG’ye özel ilgisi olan ve uzun süredir EKG eğitmeni olan Acil Tıp uzmanları tarafından verilecektir. 2 saatlik ve yoğunlaştırılmış bir program oluşturulmuştur. En az 30 katılımcı ile kursun yapılması planlanmaktadır. Kurs içeriğinde oklüzyonlu miyokard infarktüsü ayırıcı tanısı, disritmi ayırıcı tanısında tuzaklar ve senkop ilişkili EKG bulguları tartışılacaktır. Pratik uygulamada ise olgu senaryoları yer alacaktır.
NEDEN BU KURSU SEÇMELİSİNİZ? EKG. Doğru yorumlandığında ölümü, sakatlığı önleyebilen bir enstrüman. Görmediklerinizi görmek için ‘Zor Tanılar’ kursunun çok faydalı olacağını düşünüyoruz.

KURS PROGRAMI

Tarih Süre Konu Eğitmenler
28 Nisan 2023 08:00
08:25
Oklüzyonlu Miyokard İnfarktüsü Ersin Aksay
08:30
08:55
Disritmilerde Tuzaklar Mustafa Emin Çanakçı
09:00
09:25
Kritik Hastalarda EKG İpuçları ve Ölümcül EKG’ler Cem Ertan
09:30
10:00
Pratik Uygulama Mustafa Emin Çanakçı
Tarih Süre Konu Eğitmenler
29 Nisan 2023 08:00
08:25
Oklüzyonlu Miyokard İnfarktüsü Ersin Aksay
08:30
08:55
Disritmilerde Tuzaklar Mustafa Emin Çanakçı
09:00
09:25
Kritik Hastalarda EKG İpuçları ve Ölümcül EKG’ler Derya Abuşka
09:30
10:00
Pratik Uygulama Mustafa Emin Çanakçı

KURS KOORDİNATÖRÜ: Çağdaş Yıldırım
KURS EĞİTMENLERİ: Murat Pekdemir
Çağdaş Yıldırım
Gültekin Kadı
Yunus Emre Arık
KURSUN HEDEF KİTLESİ: Acil tıp uzmanları ve asistanları, diğer uzmanlık dallarından hekimler ve asistanlar, pratisyen hekimler, paramedikler
KURS TANIMI VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Arka plan Katılımcıların resüsitasyon uygulamalarını yapmış gibi olmak yerine senaryolar ve simülasyon maketleri ile uygulamaları gerçekten yapmalarını sağlamaktır.
Amaçlar Bu kurs temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği konularında teorik bilgi sahibi katılımcılar için pratik uygulamalar ağırlıklı olarak yapılandırılmış olup katılımcıların temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği konularında özellikle takım çalışması konusunda bilgi ve uygulama becerisinin geliştirilmesi amaçlamaktadır.
Kurs Özeti İKYD-Arrest Ritmleri uygulayıcı kursları kısa teorik dersler ve maket başında yapılan senaryo çalışmalarından oluşur. Kurs hibrid formatta olacaktır. Kurs teorik dersleri offline yapılacak olup katılımcılar pratik öncesi teorik dersleri izlemiş olarak TATKON’da gerçekleştirilecek olan pratiklere gelecektirler. Eğitimler simülasyon mankeni üzerinde ve gerçek defibrilatörler ile yapılacaktır. Her bir kursiyer pratik eğitimler sırasında en az 1 kez ekip lideri ve diğer katılımcıların ekip lideri olduğu senaryolarda da ekip elemanı olarak görev alacaktır. Mankenler üzerinde TYD, otomatik eksternal defibrilatör kullanımı, İKYD, manuel defibrilatör kullanımı, arrest ritmleri yönetimi senaryoları çalışılır. Kursların bilgi içeriği en son AHA ve ERC kılavuzları temel alınarak ve Türkiye koşullarına uygun olarak hazırlanır ve güncellenir. Her kursta 6-8 katılımcı için 1 TATD eğitmeni katılmaktadır.
NEDEN BU KURSU SEÇMELİSİNİZ? İleri kardiyak yaşam desteğinde takım çalışması, takım çalışmasında ekip lideri ve ekip elemanlarının rollerinin tanımlanması ve tanımlanan bilgilerin uygulama becerilerinin edinilmesi ve klinik senaryolar üzerinden kardiyak arrest olan hastada şoklanabilir ritimlerde ve şoklanmayan ritimlerde ileri kardiyak yaşam desteği algoritmalarının tanımlanması, defibrilatör kullanma becerisinin pekiştirilmesi için kursumuza katılmalısınız.

KURS PROGRAMI

Konu Başlıkları Eğitmenler
TYD Ve OED Kullanımı Teorik Offline
Arrest Ritmleri Yönetimi ve Defibrilasyon Uygulaması Teorik Offline
KPR’de Özel Durumlar Offline
Senaryolarla Maket Başı Pratik Tüm Eğitmenler (TATKON)

KURS KOORDİNATÖRÜ: Çağdaş Yıldırım
KURS EĞİTMENLERİ: Murat Pekdemir
Çağdaş Yıldırım
Gültekin Kadı
Yunus Emre Arık
KURSUN HEDEF KİTLESİ: Acil tıp uzmanları ve asistanları, diğer uzmanlık dallarından hekimler ve asistanlar, pratisyen hekimler, paramedikler
KURS TANIMI VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Arka plan Katılımcıların taşikardi ve bradikardi algoritmalarını yapmış gibi olmak yerine senaryolar ve simülasyon maketleri ile uygulamaları gerçekten yapmalarını sağlamaktır.
Amaçlar Bu kurs taşikardi ve bradikardi ritmleri konularında teorik bilgi sahibi katılımcılar için pratik uygulamalar ağırlıklı olarak yapılandırılmış olup katılımcıların özellikle takım çalışması konusunda bilgi ve uygulama becerisinin geliştirilmesi amaçlamaktadır.
Kurs Özeti İKYD-Taşikardi/Bradikardi uygulayıcı kursları kısa teorik dersler ve maket başında yapılan senaryo çalışmalarından oluşur. Kurs hibrid formatta olacaktır. Kurs teorik dersleri offline yapılacak olup katılımcılar pratik öncesi teorik dersleri izlemiş olarak TATKON’da gerçekleştirilecek olan pratiklere gelecektirler. Eğitimler simülasyon mankeni üzerinde ve gerçek defibrilatörler ile yapılacaktır. Her bir kursiyer pratik eğitimler sırasında en az 1 kez ekip lideri ve diğer katılımcıların ekip lideri olduğu senaryolarda da ekip elemanı olarak görev alacaktır. Mankenler üzerinde kardiyoversiyon, pacing, taşikardi ve bradikardi ritmleri yönetimi senaryoları çalışılır. Kursların bilgi içeriği en son AHA ve ERC klavuzları temel alınarak ve Türkiye koşullarına uygun olarak hazırlanır ve güncellenir. Her kursta 6-8 katılımcı için 1 TATD eğitmeni katılmaktadır.
NEDEN BU KURSU SEÇMELİSİNİZ? İKYD-Taşikardi/Bradikardi’de takım çalışması, takım çalışmasında ekip lideri ve ekip elemanlarının rollerinin tanımlanması ve tanımlanan bilgilerin uygulama becerilerinin edinilmesi ve klinik senaryolar üzerinden taşikardi ve bradikardide ileri kardiyak yaşam desteği algoritmalarının tanımlanması, kardiyoversiyon ve pacing becerisinin pekiştirilmesi kursumuza katılmalısınız.

KURS PROGRAMI

Konu Başlıkları Eğitmenler
Bradikardi Yönetimi ve Pacing Uygulaması Teorik Offline
Taşikardi Yönetimi ve Kardiyoversiyon Uygulaması Teorik Offline
Senaryolarla Maket Başı Pratik Tüm Eğitmenler (TATKON)

KURS KOORDİNATÖRÜ: Barış Murat Ayvacı
KURS EĞİTMENLERİ: Barış Murat Ayvacı, Emir Ünal, Volkan Arslan, Demet Devrimsel
KURSUN HEDEF KİTLESİ: Tüm hekimler
KURS TANIMI VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Arka plan Havayolu yönetimi bir hastanın tedavisinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle kritik hasta bakımı veren hekimlerin havayolu yönetiminin tüm parçalarını çok iyi bilmeleri zorunluluktur. Bu kurs ile havayolu yönetiminin tüm bileşenleri detaylı olarak aktarılmaktadır. Zor Hava Yolu Kursu’muzda, güncel literatür temel alınarak tüm dünyada uygulanan hava yolu yönetimi yaklaşımlarının, alternatif hava yolu yönetimi tekniklerinin ve ekipmanlarının, vaka-hasta bazlı örnekler ile katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır. Gerek teorik gerekse pratik eğitim sırasında, interaktif olarak katılımcıların soruları alınarak, akıllarda yer alabilecek sorulara yanıt verilmeye çalışılmaktadır.
Amaçlar
 • Zor havayolu tanımını yapabilmek
 • Havayolu yönetiminin tüm bileşenlerini bilmek ve uygulayabilmek
 • Havayolu yönetimi sırasında ihtiyaç duyulan ilaçların seçimine karar verebilmek
 • Supraglottik cihazları tanımak
 • Video aracılı havayolu yönetim araçlarını kullanabilmek
 • Cerrahi havayolu yönetimi becerilerini uygulayabilmek
Kurs Özeti Kurs Barış Murat Ayvacı, Emir Ünal ve Volkan Arslan tarafından verilecektir. Kursun 3 saat sürmesi planlanmaktadır. Bu kurs kapsamında katılımcılara zor havayolunu nasıl tanıyacakları ve nasıl yönetecekleri, havayolu yönetiminde kullanılacak olan ilaç seçimleri, endotrakeal entübasyon için seçilebilecek protokoller, supraglottik cihazlar, video aracılı entübasyon yöntemleri (videolaringoskop ve fiberoptik entübasyon), cerrahi havayolu yönetim teknikleri aktarılacaktır. Kurs teorik ve pratik eğitimlerin birleşiminden oluşmaktadır.
NEDEN BU KURSU SEÇMELİSİNİZ? Bu kursun sonunda havayolu yönetiminde kullanılabilecek olan tüm materyaller hakkında teorik ve pratik eğitim alacak ve pratik eğitim esnasında kendiniz de deneyimleyeceksiniz. Kurs sonunda havayolu yönetimi konusunda kendine güvenen ve tüm yöntemleri öğrenmiş birer hekim olarak ayrılacaksınız.

Kurs Programı

Teorik dersler Güncel Hava Yolu Yönetimi Yaklaşımları ve Önerileri RSI/DAI/DSI/KOI Barış Murat Ayvacı
Zor Hava Yolu Öngörüsü ve B Planının Oluşturulması (Buji/Videolaringoskop/Supraglottik Araçlar/Hızlı Cerrahi Prosedürler) Volkan Arslan
Havayolu Yönetiminde İlaç Seçimleri (Sedatif ve Paralizan İlaçlar) Emir Ünal
Pratik eğitimler Direk Laringoskop ile Endotrakeal Entübasyon, Buji Ve Stile Uygulamaları Tüm eğitmenler
Supraglottik Havayolu Malzemeleri Barış Murat Ayvacı
Cerrahi Havayolu Yönetimi (İğne Krikotirotomi, Retrograd Entübasyon, Acil Krikotirotomi) Volkan Arslan
Video Aracılı Entübasyon Yöntemleri (Videolaringoskop, Fiberoptik Entübasyon) Emir Ünal
Geri Bildirimlerin Alınması Tüm Eğitmenler

KURS KOORDİNATÖRÜ: Cem Oktay
KURS EĞİTMENLERİ: Cem Oktay
Emine Yüzbaşıoğlu
Sena Baykara Sayılı
Murat Çetin
Çağlar Kuas
KURSUN HEDEF KİTLESİ: Acil Tıp Öğretim Üyeleri
Acil Tıp Uzmanları
Acil Tıp Tıpta Uzmanlık Öğrencileri
Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Tıpta Uzmanlık Öğrencileri
Acil Servislerde Görev Yapan Hekimler
Acil Servislerde Görev Yapan Hemşireler
Tıp Fakültesi 6. Yıl Öğrencileri
KURS TANIMI VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Arka plan Ülkemizde acil servislerde acil tıp uzmanları, tıpta uzmanlık öğrencileri ve hekimler ile hemşireler her gün çok sayıda çocuk hastanın acil tıbbi bakımı sağlamaktadırlar. Tıp eğitiminde ve tıpta uzmanlık eğitiminde çocuk hastaların acil bakımları ile ilgili bilgi ve becerilerin kısıtlılığı göz önüne alınarak TATD üyesi hekimlerden gelen teklif üzerine bu kurs verilmeye başlanmıştır. Kurs ilk kez 2022 yılında düzenlenen TATD 5. Kurs Günleri Kongresinde verilmiştir.
Amaçlar Bu kursun amacı; acil servise başvuran kritik çocuk hastalarının sistematik değerlendirmesi, pediatrik kardiyak arrest yönetimi ve çeşitli yakınmalarla başvuran çocuk hastalara yaklaşım konusunda bilgi ve beceri paylaşımıdır.
Kurs Özeti Kurs TATD Çocuk Acil Tıp Çalışma Grubu Üyesi olan çocuk hasta bakımında deneyimli hekimler tarafından verilecektir. Kritik çocuk hastaya yaklaşım, pediatrik KPR, ateşli, septik görünen, nöbet geçiren çocuk hastaya yaklaşım ile solunumsal acil konularını içeren toplam 3 saatlik eğitimde kuramsal sunumların yanında senaryolar üzerinden interaktif olgu tartışmaları yapılacaktır. Bebek ve çocuklarda TYD maket üzerinde gösterilecektir. Her kursta 20-60 arası katılımcı hedeflenmektedir.
NEDEN BU KURSU SEÇMELİSİNİZ? Acil servislerde çocuk hastaların acil tıbbi bakımı ile ilgili temel bilgilerini ve sık karşılaşılan olgulara yaklaşım konusundaki bilgilerini gözden geçirmek ve güncellemek isteyen hekim ve hemşireler kursu tercih etmelidir.
KURS PROGRAMI Acil Serviste Kritik Çocuk Hastanın Tanınması ve Değerlendirilmesi
Pediatrik Kardiyopulmoner Resusitasyon
Ateşli ve Septik Görünen Çocuk Hastaya Yaklaşım
Solunumsal Aciller (Krup, Epiglottit, Bronşiolit, Astım)
Nöbet Geçiren Çocuk Hastaya Yaklaşım

Kurs Programı

Süre Konu Konuşmacı
45 dakika Acil Serviste Kritik Çocuk Hastanın Tanınması ve Değerlendirilmesi Sena Baykara Sayılı
60 dakika Pediatrik Kardiyopulmoner Resusitasyon Cem Oktay
15 dakika Ara
30 dakika Ateşli ve Septik Görünen Çocuk Hastaya Yaklaşım Emine Yüzbaşıoğlu
30 dakika Solunumsal Aciller (Krup, Epiglottit, Bronşiolit, Astım) Çağlar Kuas
30 dakika Nöbet Geçiren Çocuk Hastaya Yaklaşım Murat Çetin

KURS KOORDİNATÖRÜ: Özlem Dikme
KURS EĞİTMENLERİ: Aslıhan Yürüktümen Ünal
Burcu Azapoğlu Kaymak
Mehmet Ali Aslaner
Merve Ekşioğlu
Mustafa Emin Çanakçı
Özgür Dikme
Ramazan Sivil
Turgay Yılmaz Kılıç
Murat Yeşilaras
Deniz Kılıç
Ahmet Emre Ay
Faruk Danış
KURSUN HEDEF KİTLESİ: Tüm hekimler
KURS TANIMI VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Arka plan Kritik hasta, vital bulguları stabil olmayan, yakın monitorize takip ve hızlıca destek tedavi sağlanması gereken hasta grubudur. Acil servis hastalarının önemli bir kısmını oluşturan kritik hasta değerlendirilmesinde öykü ve fizik muayenenin yetersiz kaldığı durumlar olabilir. Yatak başı ultrasonografi kritik hastalarda etiyolojiye yönelik birçok belirsizliği aydınlatırken, hasta yönetimine kılavuzluk eder. Ölümcül tanıların erken tanınmasına, sebebe yönelik tedavinin hızlı başlamasına ve klinik takibe katkı sağlayan incelemelerin başında RUSH protokolü gelmektedir. Kritik Hastada Ultrasonografi kursunda RUSH protokolüne uygun olarak kardiyak, vena kava inferior, batın, aorta ve alt ekstremite venlerinin görüntüleme teknikleri ve görüntülerin nasıl yorumlanacağı anlatılacaktır.
Amaçlar
 • Temel değerlendirme teknikleri, kurallar, cihazlar ve artefaktlar
 • RUSH tanımı ve uygulaması,
 • Pompa değerlendirilmesinde temel konular (Kardiyak değerlendirme),
 • Doluluk ve kaçak değerlendirmesinde temel konular (Tank: İnferior vena kava, Akciğer, Batın),
 • Vasküler değerlendirmede temel konular (Borular: Aorta, derin venöz sistem)
Kurs Özeti
 • TATDUS eğitmenlerinin görev aldığı eğitim 60 dk teorik 120 dk pratik olmak üzere toplam 180 dk sürecektir.
 • Eğitim RUSH protokolünün anlatıldığı 30 dk teorik eğitimle başlayacak sonrasında pratiklerle devam edecektir.
 • Pratiklerde her istasyonda 1 eğitmene 5 katılımcı standardı sağlanacaktır.
 • Her bölümü 30 dk olan pratik eğitimi 4 bölümde (Pompa, Tank, Boru, Tam RUSH değerlendirmesi) toplam 120 dk sürecektir.
 • Her katılımcı dört ayrı eğitmen ile çalışma şansına sahiptir.
 • Eğitim patolojik olgu örnekleri içeren 30 dk süren interaktif bir sunum ile sonlandırılacaktır.
NEDEN BU KURSU SEÇMELİSİNİZ? Ağırlıklı olarak pratik uygulamalara yer verilen eğitimimiz ile katılımcı birebir uygulama fırsatı yakalayacak, interaktif patolojik olguların tartışılmasıyla gerçek hasta senaryolarında uygulamanın simüle edilmesi ile akılda kalıcılık sağlayacak ve günlük hayatta acil pratiğinde kritik hasta yönetiminde yol gösterici olacaktır.
KURS PROGRAMI 27 Nisan 2023 Perşembe saat10:00-13:00
28 Nisan 2023 Cuma saat 16:00-19:00

KURS PROGRAMI

Konu Eğitmen
Teorik Eğitim (30 Dk)
RUSH Protokolü
Aslıhan Yürüktümen Ünal
Pratik Uygulamalar (120 Dk)
1. Pompa Değerlendirmesi (Pump – Kardiyak)
2. Doluluk ve Kaçak Değerlendirmesi (Tank – İnferior Vena Kava, Akciğer, Batın)
3. Boruların Değerlendirilmesi (Pipes – Aorta, Derin Venöz Sistem)
4. Komple RUSH Protokolü Uygulaması
Tüm eğitmenler
İnteraktif Eğitim (30 Dk)
5 Patolojik Olgu
Burcu Azapoğlu Kaymak

KURS KOORDİNATÖRÜ: Özge Duman Atilla
KURS EĞİTMENLERİ: Müge Günalp Eneyli, Özge Duman Atilla, Gökçe Özbay Yenice
Kursun Amacı ve Yöntemi Ülkemizde acil servisler gün geçtikçe daha da yoğunlaşmakta ve daha fazla kritik hastaya bakım vermek durumunda kalmaktadır. Bu nedenle Kurs Günleri Kongresi’nin ilgi çekici kurslarından biri olan Kritik Hasta Yönetim Kursu’nda en can alıcı noktaları güncel bilimsel veriler ışığında özetlemeye çalıştık. Kritik hasta yönetiminde kırmızı bayraklar ve en merak edilen ipuçları; sepsis ve septik şok yönetimi; kritik hasta yönetiminde sıvı ve vasopressör tedavide ipuçları; hemorajik şok hastasının yönetimi, kan ve sıvı resusitasyonu ve daha fazlası için deneyimli eğitmenlerimiz sizleri bekliyor olacak. Ayrıca kursiyerlerimizle oldukça eğlenceli ve bir o kadar da öğretici, interaktif, ödüllü yarışmamızla kursumuz tamamlanacak ve dinlediklerinizi pekiştirme ve olgular üzerinde tartışma fırsatını yakalayacaksınız. Sizlerle beraber olmayı dört gözle bekliyoruz.
Öğrenim Hedefleri
 • Acil serviste kritik hasta yönetiminde kırmızı bayraklar, kritik ipuçları ve tuzaklar
 • Sepsis bulgularını tanıma ve erken tedavinin başlatılması
 • Kritik hasta yönetiminde sıvı ve vasopressör tedavi: ne zaman, kime, ne kadar, nereye kadar?
 • Hemorajik şok hastasını tanıma, sıvı ve kan resusitasyonu, koagülopati yönetiminde güncel bilgiler

Kurs Programı

Tarih Saat Konu Eğitmenler
27 Nisan 2023 14:15-14:50 Kritik Hasta Yönetiminde Kırmızı Bayraklar Müge Günalp Eneyli
14:55-15:30 Tüm Yönleriyle Sepsis, Septik Şok Yönetimi Gökçe Özbay Yenice
15:35-16:10 Kritik Hastada Sıvı ve Vasopressör Tedavi Nereye Kadar? Özge Duman Atilla
16:15-16:50 Hemorajik Şok Yönetiminde Kritik Anlar! Özge Duman Atilla
16:55-17:15 Ödüllü Yarışma Tüm eğitmenler
Tarih Saat Konu Eğitmenler
28 Nisan 2023 16:00-16:35 Kritik Hasta Yönetiminde Kırmızı Bayraklar Müge Günalp Eneyli
16:40-17:15 Tüm Yönleriyle Sepsis, Septik Şok Yönetimi Gökçe Özbay Yenice
17:20-17:55 Kritik Hastada Sıvı ve Vasopressör Tedavi Nereye Kadar? Özge Duman Atilla
18:00- 18:35 Hemorajik Şok Yönetiminde Kritik Anlar! Özge Duman Atilla
18:40-19:00 Ödüllü Yarışma Tüm eğitmenler

KURS KOORDİNATÖRÜ: Neşe Çolak
KURS EĞİTMENLERİ: Neşe Çolak
Ebru Ünal Akoğlu
Ali Kaan Ataman
KURSUN HEDEF KİTLESİ: Tüm hekimler, paramedikler, yoğun bakım hemşireleri
KURS TANIMI VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Arka plan Daha az entübasyon, daha az hastanede kalış, daha çok sağ kalım hedefliyorsak hipoksik / hiperkarbik hastalarımızda non invaziv ventilasyonu denemeliyiz. Güncel literatür temel alınarak tüm dünyadaki NIMV ve HFNO uygulamaları, kullanılan ekipmanlar, hasta seçimi, uygulama esnasında karşılaşılabilecek zorluklar konusunda vaka örnekleri üzerinden katılımcılar ile interaktif bir eğitim amaçlanmaktadır.
Amaçlar NIMV ve HFNO uygulamalarında nelere dikkat edelim? Hangi ekipmanları tercih edelim? Kimlerde kullanalım? Alternatif kullanım alanları (preoksijenizasyon, weaning gibi) Hangi modları tercih edelim? Özel hasta gruplarında nelere dikkat etmeliyiz? Hangi hasta gruplarında HFNO uygulamasını tercih edelim? HFNO mi ? NIMV mi?
Kurs Özeti Kurs Neşe Çolak, Ebru Ünal Akoğlu ve Ali Kaan Ataman tarafından yürütülecektir. Kursun yaklaşık 3 saatlik teorik ve pratik kısımdan oluşması planlanmaktadır. Bu kurs kapsamında katılımcılara NIMV ve HFNO uygulamalarının teknik bilgisi, kullanılan ekipmanlar, doğru hasta seçimi, hastaya uygun mod seçimi, karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri, . özellikli hasta gruplarında (ARDS, malignite, Pnömoni, obezite hipoventilasyon, karbonmonoksit zehirlenmesi, sepsis, astım, nöromusküler hastalıklar) tercih edilmesi gerekli mod ve ayarlar konusunda teorik bilgiler aktarılacaktır. Eş zamanlı olarak vaka örnekleri ile bilgiler pekiştirilecektir. NIMV ve HFNO uygulaması konusunda son çıkan literatür ve öneriler de katılımcılarla paylaşılacaktır.
NEDEN BU KURSU SEÇMELİSİNİZ? Bu kursun sonunda NIMV ve HFNO uygulaması, kullanılan modlar ve farklı hasta gruplarındaki yaklaşımlar konusunda teorik ve pratik eğitim almış olacaksınız. Pratik eğitim esnasında ekipmanları yakından inceleme, NIMV ve HFNO cihazları üzerinde tüm modları ve ayarları öğrenmiş bir şekilde ayrılacaksınız. Korkmadan, sabırlı bir şekilde hastalara aslında ne kadar çok fayda sağladığınızı bilerek kliniklerinize döneceksiniz.
KURS PROGRAMI 27 Nisan 2023 Perşembe saat 14:15-17:15
29 Nisan 2023 Cumartesi saat 16:00-19:00

Teorik dersler NIMV Uygulamalarında
endikasyonlar,ekipman ve kontraendikasyonlar
Ebru Ünal Akoğlu
HFNO2 Uygulamasında
endikasyonlar,ekipman ve kontraendikasyonlar
Ali Kaan Ataman
Özel Hasta Gruplarında NIMV & HFNO2 Uygulamaları Neşe Çolak
Pratik eğitimler Grup 1- NIMV
Grup 2- HFNO2
Neşe Çolak
Ebru Ünal Akoğlu
Ali Kaan Ataman
Geri Bildirimlerin Alınması Tüm eğitmenler

KURS KOORDİNATÖRÜ: Turgay Yılmaz Kılıç
KURS EĞİTMENLERİ: Turgay Yılmaz Kılıç, Yeşim Eyler
KURSUN HEDEF KİTLESİ: Acil Tıp Uzmanları, Acil Tıp Asistanları ve Pratisyen Hekimler
KURS TANIMI VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Arka plan Kritik hasta bakımının en önemli basamaklarından biri hastanın asit-baz dengesinin ve metabolik durumunun değerlendirilmesi ve buna yönelik takip ve tedavisinin sağlanmasıdır. İyi bir acil hekimi hasta kan gazı sonuçlarını en doğru şekilde, hızlı ve sistematik olarak değerlendirebilmelidir. Kan gazı değerlendirme kursu bu zor ve karmaşık olabilen konuyu güncel literatür eşliğinde, olgular üzerinden interaktif ve keyifli bir şekilde sunmaktadır.
Amaçlar Bu kursun amacı; asit-baz dengesi bozukluklarının temel patofizyolojisinin, kan gazı parametrelerinin anlamının ve olgular üzerinden kan gazı analizinin sistematik bir şekilde yorumlanmasının öğretilmesidir.
Kurs Özeti Toplam 2 saatlik kurs süresinde; asit- baz dengesi ve kan gazı parametrelerindeki değişimlerin anlamı ve yorumlanması kısa bir teorik eğitimle anlatılacaktır. Pratik eğitim; olgular ile kan gazı analizinin sistematik değerlendirilmesi ve kursiyerler ile vaka tartışması şeklinde yapılacaktır.
NEDEN BU KURSU SEÇMELİSİNİZ? Kan gazı nasıl alınır? Ölçüm ve cihazlar ile ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir? Akut ve kronik hastalarda nasıl yorum yapmalıyız? Hangi parametreyi neden nasıl takip etmeliyiz? Gözden kaçan parametreler ve ipuçları bize ne söylüyor? Olgularla kan gazı değerlendirme kursu sonrasında tüm sorularınız cevabını bulacak. Kurs sonunda acil serviste karşılaşabileceğiniz tüm hastaların kan gazı sonuçlarını doğru, hızlı ve sistematik bir şekilde değerlendirebileceksiniz.
KURS PROGRAMI Teorik ders:
 • Örnek alınması, ölçüm metodları ve kan gazı cihazları
 • Asit baz bozukluklarının temeli (patofizyolojisi, nedenleri, ayrımları),
 • Kan gazı parametrelerinin yorumlanması (arter/venöz kan gazı arasındaki farklar, normal değerler, anlamları, yorumlanması, kompanzasyon mekanizmalarının değerlendirilmesi)
Pratik ders: Olgu örnekleri ile sistematik kan gazı değerlendirme; (vaka tartışması)
 • Arter mi? Ven mi?
 • Asidoz mu? Alkoloz mu?
 • Metabolik mi? Solunumsal mı?
 • Kompanse mi? Dekompanse mii?
 • Anyon gap normal mi? Anyon gap artmış mı?
 • Ayırıcı tanıda neler düşünülmeli?
Sorularına cevap aranacak.

Kurs Programı

Tarih Saat Konu Başlıkları Eğitmenler
28.04.2023 08:00-08:35 Asit Baz Durumu ve Kan Gazı Analizi Turgay Yılmaz Kılıç
08:45-09:45 Pratik Uygulamalar Turgay Yılmaz Kılıç Yeşim Eyler
09:45-10:00 Değerlendirme ve Öneriler Turgay Yılmaz Kılıç Yeşim Eyler
Tarih Saat Konu Başlıkları Eğitmenler
29.04.2023 08:00-08:35 Asit Baz Durumu ve Kan Gazı Analizi Turgay Yılmaz Kılıç
08:45-09:45 Pratik Uygulamalar Turgay Yılmaz Kılıç Yeşim Eyler
09:45-10:00 Değerlendirme ve Öneriler Turgay Yılmaz Kılıç Yeşim Eyler

KURS KOORDİNATÖRÜ: Özlem Yiğit
KURS EĞİTMENLERİ: Deniz Kılıç, Gülşen Öztürk Örmeci
KURSUN HEDEF KİTLESİ: Acil servislerde çalışan tüm hekimler
KURS TANIMI VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Arka plan Akut yara bakımı ve girişimsel işlemler günlük acil servis pratiğinde sıklıkla karşılaştığımız durumlardır. Bu girişimleri yaparken işlem bölgesinin uygun ve yeterli anestezisi, hem hastanın hem de hekimin konforunu artırır ve sonuçların daha başarılı olmasını sağlar. Uygun bölgelerde yapılan bölgesel anesteziyle; tek enjeksiyonla geniş alanda anestezi sağlanır, yara kenarlarında distorsiyon oluşmadığı için daha düzgün birleşme ve kozmetik sonuçlar elde edilir ve hastaların ağrı ve acı çekmeleri önlenmiş olur. Periferik sinir blokları kursu, günlük pratiğimizde ekstra maliyet getirmeden hasta ve hekim konforunu artıran bu uygulamaların öğretilmesi amacıyla planlanmıştır.
Amaçlar Bu kursta; periferik sinir bloklarının temel uygulama ilkelerinin öğrenilmesi, yüz bölgesindeki, el bilek ve ayak bilek seviyesindeki blok alanlarının öğrenilmesi ve USG eşliğinde femoral sinir bloğu ve hematom bloğu uygulama ilkelerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır.
Kurs Özeti 2 saatlik kursta, teorik sunumlar ve hemen ardından eşzamanlı yapılacak pratik uygulamalarla katılımcıların blok uygulanabilen bölgeleri ve anatomik belirteçleri diğer katılımcı arkadaşını model olarak kullanarak tanımaları sağlanacaktır. Yine sinir lokalizasyonlarını belirlemek için USG kullanımı da kurs sırasında pratik uygulama olarak yapılacaktır. Kursa maksimum 40 kişinin katılması planlanmıştır.
NEDEN BU KURSU SEÇMELİSİNİZ? Hastalara uyguladığımız girişimsel tedavilerin ardından, çehrede kötü bir yara iziyle değil, zihinlerde konforlu ve ağrısız bir işlem ve uygulayan hekim olarak hatırlanmak için bu kursu seçmelisiniz.
KURS PROGRAMI Periferal Blokların Temel Uygulama İlkeleri ve Endikasyonları
Yüzde ve Ağız İçinde Uygulanan Sinir Blokları
El Bileği ve Ayak Bileği Seviyesinde Uygulanan Sinir Blokları
Femoral Sinir Bloğu
Hematom Bloğu (Omuz ve El Bileği)

KURS KOORDİNATÖRÜ: Ataman Köse
KURS EĞİTMENLERİ: Ayça Açıkalın Akpınar, Ataman Köse
KURSUN HEDEF KİTLESİ: Acil Tıp Asistan ve Uzmanları, Toksikoloji hastası yönetimi yapan diğer hekimler
KURS TANIMI VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Arka plan 2013 yılından beriTATD ToksikolojiGrubu, temel ve ileri toksikoloji kursları vermektedir. Acil Servise gelen hastaların ortalama %4-5 ‘ini akut zehirlenmiş hastalar oluşturmaktadır. Halen 40 yaş altı genç ölümlerinde zehirlenmeler önemli bir mortalite nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Erken ve etkin tedaviyle kurtarılabilecek hastaların yönetiminde, uygun dekontaminasyonun, zehirlenme hastalarına yönelik antidotların, güncel tedavilerin, zehirlenme etkenine uygun gereken çıkarım metotlarının bilinmesi bu hastaların tedavisinde oldukça önemlidir. Tıp fakültesi müfredatında oldukça az yer kaplayan, zehirlenmiş hastaların tedavisinde, özellikle acil serviste çalışan hekimlerin bu konuda donanımlı olması gerekmektedir.
Amaçlar 1) Akut zehirlenme hastasında semptomatolojik tanı koymanın sağlanabilmesi
2) .Temel tetkiklerde uyarıcı kırmızı bayrakların saptanabilmesi
3) Semptomatoloji de temel tetkiklerde saptanan uyarıcı bulguların akut tedavisi
4) Sık karşılaşılan zehirlenme olgularının yönetimi
5) Ölümcül olabilecek etkenlerle zehirlenmiş olguların yönetimi
Kurs Özeti TATD kongresinde, sık karşılaşılan ölümcül olabilecek zehirlenmelerin yönetimi, kursunda, Dr. Ayça Akpınar, Dr. Ataman Köse eğitici olarak görev yapacaktır. Kursa kongrede 2 saat olarak yer verilmiştir. Bu sürede olgularla sık karşılaşılan zehirlenme ajanlarının yanında, şok ve akut çoklu organ yetmezliği yapabilen zehirlenme etkenlerine maruz kalan hastaların yönetimini içeren olgu sunumlarıyla interaktif ders yapılacaktır. Aynı zamanda toksikolojide tanı ve tedavi yöntemleri ve güncel antidotlar anlatılacaktır. . Planlanan katılımcı sayısı 24’tür. Olgu sunumları tamamen interaktif ders şeklinde planlanmıştır.
NEDEN BU KURSU SEÇMELİSİNİZ? Acil serviste çalışan bir hekimseniz, zehirlenmiş genç erişkin hastaların yönetimini bilmeniz hayat kurtarıcı olacaktır. Periferde bu hastaların yönetimini danışabileceğiniz uzman sıkıntısı ve bu hastaların yatışında yaşanan güçlükler nedeniyle, uzun süreler acil serviste takip edilmektedir. Zehirlenmiş hastanın etkin yönetimi hasta mortalite ve morbiditesini düşürüp, kalıcı sekelleri önleyecektir. Bu nedenle Acil serviste çalışan bir hekim için toksikoloji kursu ve bu konuda yetkinlik oldukça elzemdir.
KURS PROGRAMI 1. Toksikolojik Semptamotoloji Ve Tanı Yöntemleri
2. Olgularla Toksikoloji

KURS KOORDİNATÖRÜ: Alp Şener
KURS EĞİTMENLERİ: Murat Ersel
Orhan Çınar
Alp Şener
KURSUN HEDEF KİTLESİ: Acil Tıp Asistanları (ideal kıdem en az 1 sene olmak üzere)
KURS TANIMI VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Arka plan Bu kursumuz “Kurs Günleri Kongresine” özel olarak tasarlanmış olup özellikle asistan hekimlere yönelik tez sürecinin etkin şekilde yürütülmesini hedefleyen yarım günlük bir kurstur.
Amaçlar Kursumuzun amacı Acil Tıp asistanlarının çoğunlukla ciddi bir klinik araştırma ile ilk kez karşılaştıkları tez yazım sürecine doğru başlangıç yapılarak doğru bir son ürüne ulaşılması konusunda ana hatları ile bir bakış açısı oluşturmaktır. Kursumuzun öğrenim hedefleri tez yazım sürecinde “Araştırma Sorusu” belirlenmesi, literatür tarama, Araştırma tipinin doğru seçilmesi, tez metin planı ve yazımı gibi temel konulara odaklanmaktadır.
Kurs Özeti Kursumuz TATD ATAK Eğitmenleri tarafından verilecek olup yarım gün olarak planlanmıştır. İnteraktif çalışmaların entegre edildiği toplam 3 saatlik teorik ders olarak planlanmıştır. En fazla 32 olmak üzere ideal olarak 24 katılımcı olması hedeflenmektedir. Kurs katılımcılarının internete kablosuz bağlanabilen bir dizüstü bilgisayar getirmesi gerekmektedir
NEDEN BU KURSU SEÇMELİSİNİZ? Uzmanlık tezi Tıpta Uzmanlık sürecinin zorunlu basamağı olarak karşımızda durmaktadır. Acil Tıp asistanları klinik araştırma kavramı ile çoğunlukla en erken bu aşamada karşılaşmaktadırlar. Özellikle akademik hedefleri olan asistan arkadaşlarımızın bu sürece doğru soru ile başlamaları doğru kaynaklara ulaşmaları, literatüre önemli katkılar yapabilecek ve tabi ki emeklerine değecek bir son ürüne ulaşmaları çok değerli olacaktır. Acil Tıp branşının geleceği asistan arkadaşlarımız, kurs kongresi bünyesinde ilk kez yapılacak olan bu kursun sizlere bu konuda önemli katkılar yapacağını düşünüyoruz. Kendisini araştırmacı bir kimlik ile özdeşleştiren Acil Tıp asistanlarımızı kursumuza bekliyoruz.
KURS PROGRAMI 16:00- Tez Konusu Bulma: Araştırma Sorusu, Hipotez ve Pıco, Araştırma Sorusuna Uygun Araştırma Tipi
17:00- Literatür Taraması
18:00- Tez Yazma: Imrad Protokolü- Ana Metin Bölümleri

KURS KOORDİNATÖRÜ: Engin Deniz Arslan
KURS EĞİTMENLERİ: Engin Deniz Arslan, Melis Efeoğlu Saçak
Kursun Amacı ve Yöntemi (Multi)Travma hastalarının yönetiminde temel ve kritik bilgilerin; kursiyerlere sunulması-öğretilmesi-güncellemelerde bulunulması, "Travma -Kırmızı Bayraklar" kursunun temel amacıdır. Kurs boyunca, travma yönetimine ait spot bilgiler interaktif sunu yöntemleri kullanılarak kursiyerlere iletilecektir.
Öğrenim Hedefleri Travma yönetiminin kanıta dayalı temel ilke ve bilgilerini öğrenmek kursun hedefi olmakla birlikte, bu kurs öncesinde; kursiyerlerin travma yönetimi temel prensipleri ve mekanizma bilgilerini edinmesi kurs başarısını arttıracaktır.

Kurs Programı

Tarih Saat Konu Başlıkları Eğitmenler
28 Nisan 08:00
08:50
Ölümcül Olgularda Travma Yönetimi Engin Deniz Arslan
09:10
10:00
Özellikli Olgularda Travma Yönetimi Melis Efeoğlu
Tarih Saat Konu Başlıkları Eğitmenler
29 Nisan 08:00
08:50
Ölümcül Olgularda Travma Yönetimi Engin Deniz Arslan
09:10
10:00
Özellikli Olgularda Travma Yönetimi Melis Efeoğlu

Koşul
Kurslar öncesinde, “Katılımcıların Kahoot uygulamasını mobil cihazlarına yüklemeleri” gerekmektedir.