Kongremiz TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafında akredite edilip 24 TTB-STE/SMG Kredi Puanı verilmiştir. Kongre sonrası kredinizi tanımlayabilmemiz için TC kimlik numaranızı TTB Konu başlığı ile tatd@opteamist.com adresine iletmenizi rica ederiz.

Bilimsel Program

SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7 SALON 8
10.00 - 13.00   Acilde Mekanik Ventilasyon
Kullanımı Kursu

(A Grubu Kurs)
Onur Karakayalı
Oğuzhan Küçük
Emre Şancı
Başak Bayram
Kritik Hastada Ultrasonografi Kursu
(A Grubu Kurs)
Özlem Dikme
Aslıhan Yürüktümen Ünal
Mustafa Emin Çanakçı
Turgay Yılmaz Kılıç
Özgür Dikme
Burcu Azapoğlu Kaymak
Merve Ekşioğlu
Mehmet Ali Aslaner
Ramazan Sivil
Murat Yeşilaras
Deniz Kılıç
Ahmet Emre Ay
Faruk Danış
Çocuk Travma Hastasının Bakımı Kursu
(A Grubu Kurs)
Cem Oktay
Emine Yüzbaşıoğlu
Sena Baykara Sayılı
Murat Çetin
Çağlar Kuas
Acil Olgularda Abdominal Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Kursu
(A Grubu Kurs)
Erhan Akpınar
Ali Batur
Mehmet Ruhi Onur
Bülent Erbil
İleri Havayolu Kursu
(A Grubu Kurs)
Volkan Arslan
Barış Murat Ayvacı
Emir Ünal
Demet Devrimsel
   
13.00 - 14.15 Öğle Yemeği
14.15 - 17.15   Kritik Hasta Yönetim Kursu
(A Grubu Kurs)
Müge Günalp Eneyli
Özge Atilla Duman
Gökçe Özbay Yenice
Acil Ekokardiyografi Kursu
(A Grubu Kurs)
Funda Karbek Akarca
Volkan Arslan
Ali Batur
Emre Şancı
Onur Karakayalı
Özlem Dikme Burcu Azapoğlu Kaymak
Merve Ekşioğlu
Ramazan Sivil
Mehmet Ali Aslaner
Kritik Çocuk Hastanın Bakımı Kursu
(A Grubu Kurs)
Cem Oktay
Emine Yüzbaşıoğlu
Sena Baykara Sayılı
Murat Çetin
Çağlar Kuas
Tez Hazırlama kursu
(A Grubu Kurs)
Murat Ersel
Orhan Çınar
Alp Şener
Acilde HFNO2 & NIMV Kullanımı Kursu
(A Grubu Kurs)
Neşe Çolak
Ali Kaan Ataman
Ebru Ünal Akoğlu
İKYD- Arrest Ritimler Kursu
(A GRUBU KURS)
Murat Pekdemir
Çağdaş Yıldırım
Gültekin Kadı
Yunus Emre Arık
Periferik Sinir Blokları Kursu
(A GRUBU KURS)
Deniz Kılıç
Gülşen Öztürk Örmeci
Özlem Yiğit
20.00 - 20.30 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Serkan Emre Eroğlu - Kongre Genel Sekreteri
Prof. Dr. Serkan Yılmaz - Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
             
20.30 AFET PANELİ
Gelecek Depremlerde #HepBirlikte #Dahaİyi Olmak için;

Melike Şahin Soruyor Konusunda Uzman Hocalarımız Yanıtlıyor!
Moderatör: Melike Şahin - NTV Gazeteci / Sağlık Muhabiri
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Naci Görür - İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanı
Prof. Dr. Serkan Yılmaz - Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ali Murat Vural - İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi
             
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7 SALON 8 SALON 9 SALON 10
08.00 - 10.00     EKG: Zor Tanılar Kursu
(B GRUBU KURS)
Ersin Aksay
Cem Ertan
Mustafa Emin Çanakçı
Derya Abuşka
Periferik Sinir Blokları Kursu
(B GRUBU KURS)
Deniz Kılıç
Gülşen Öztürk Örmeci
Özlem Yiğit
Akut Koroner Sendromlar Kursu
(B GRUBU KURS)
Derya Abuşka
Mutlu Kartal
Cem Ertan

Sık Toksikolojik Olguların Acil Servis Yönetimi Kursu
(B GRUBU KURS)
Ayça Açıkalın Akpınar
Ataman Köse
İKYD- Arrest Ritimler Kursu
(B GRUBU KURS)
Murat Pekdemir
Çağdaş Yıldırım
Gültekin Kadı
Yunus Emre Arık
Travmada Kırmızı
Bayraklar Kursu

(B GRUBU KURS)
Melis Efeoğlu
Engin Deniz Arslan
Olgularla Kan Gazı Değerlendirme Kursu
(B GRUBU KURS)
Turgay Yılmaz Kılıç
Yeşim Eyler
Sözlü Bildiri Oturumu - 1
Moderatör: Haldun Akoğlu
(S-01 - S-08)
10.00 - 10.15 Kahve Arası
10.15 - 11.15 RESÜSİTASYON
Moderatör: Murat Pekdemir, İbrahim Türkçüer
ZEHİRLENMELERDE KRİTİK KARARLAR
Moderatör: Okhan Akdur, Murat Orak
  Sözlü Bildiri Oturumu - 2
Moderatör: Nurettin Özgür Doğan
(S-09 - S-16)
Geleceğe Bakış, Yıl 2025: Resusitasyon Kılavuzlarının Olası İçeriği
Haldun Akoğlu

Okul Çağı Çocuklarında BLS Eğitimi: Fark Yaratabiliyor Muyuz?

Ayhan Özhasenekler

Mekanik Kardiyopulmoner Resüsitasyon Cihazlarının Artıları ve Eksileri: Mekaniğe Karşı İnsan

Tuba Cimilli Öztürk
Son 1 Yılda Acil Tıp Pratiğinde Neler Değişti?
Salim Satar

Büyüyen Tehlike: İlaç Kötüye Kullanımı
Fatma Mutlu Kukul Güven

Türkiye ve Dünyada Rekreasyonel İlaç Güncel Kullanım Eğilimleri (Sokak ilaçları)

Göksu Afacan Öztürk
11.15 - 11.30 Kahve Arası
11.30 - 12.15 MEDYA PANELİ
Sağlık Alanında Sosyal Medya, Etik ve E-Profesyonlizm Üçgeni
Moderatör: Özlem Yurtçu - Demirören Haber Ajansı Sağlık Muhabiri
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Serkan Emre Eroğlu - Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Ayşad Güdekli - Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Eda Zing - İletişim Danışmanı
Dr. İbrahim Ersoy - Sağlık İletişim Daire Başkanı
 
12.15 - 12.30 Kahve Arası
12.30 - 13.30 PERSPEKTİF - SEPSİS PANELİ
Moderatör: Yusuf Ali Altuncı, Mustafa Emin Çanakçı
KRİTİK BAKIM
Moderatör: Ayça Açıkalın Akpınar, Suphi Bahadırlı
  Sözlü Bildiri Oturumu - 3
Moderatör: Mehmet Ali Karaca
(S-17 - S-24)
Sepsis Kılavuzundaki Değişiklikler Acil Serviste Nasıl Yorumlanmalı?

Tedavideki Hedeflerimiz (Early Goal Directed Therapy) Ne Kadar Gerçekçi?

Septik Şok Yönetiminde İkinci Vazöpressör mü? Norepinefrin Doz Arttırımı mı?
Konuşmacılar:
Özge Duman Atilla, Özgür Karcıoğlu, Bülent Erbil, Nurettin Özgür Doğan
VExUS Skoru ve Acil Servis Kullanımı Mehmet Ali Aslaner

Acil Serviste Kritik Hasta Yönetiminde Laktat Doğru Kullanılıyor Mu?
Seyran Bozkurt

Kritik Hastada Kırmızı Çizgimiz: Vazöpressörler (Ne? Ne Zaman? Ne Kadar? Kime?)
Melih İmamoğlu
13.30 - 14.30 ÖĞLE YEMEĞİ
14.30 - 15.30 TRAVMA
Moderatör: Cahfer Güllüoğlu, Erkman Sanrı
KARDİYOLOJİ
Moderatör: Serkan Yılmaz, Mutlu Kartal
  Sözlü Bildiri Oturumu - 4
Moderatör: Seyran Bozkurt Babuş
(S-25 - S-32)
Travma Hastasında Mortalite Belirteçleri
Mustafa Burak Sayhan

Gebe Travmanın Yönetiminde Tuzaklar ve İpuçları

Mehmet Cihat Demir

Travma Hastasının Transfüzyon Protokolü: Ne, Ne Zaman, Ne Kadar, Kime (3N1K)

Afşin İpekçi
Güvenli Taburculuk: Düşük Olasılıklı Akut Koroner Sendrom
Yıldıray Çete

Etiyolojisi Belli Olmayan Senkop Hastaları Ne Kadar Risk Altında: Risk Skorlamaları
Ersin Aksay

Acil Serviste Kalp Yetmezliği Tedavisinde Son 1 Yıldaki Literatür Derlemeleri

Hayriye Gönüllü
15.30 - 16.00 Kahve Arası
16.00 - 19.00     Kritik Hastada Ultrasonografi Kursu
(A GRUBU KURS)
Özlem Dikme
Aslıhan Yürüktümen Ünal
Mustafa Emin Çanakçı
Turgay Yılmaz Kılıç
Özgür Dikme
Burcu Azapoğlu Kaymak
Merve Ekşioğlu
Mehmet Ali Aslaner
Ramazan Sivil
Murat Yeşilaras
Deniz Kılıç
Ahmet Emre Ay
Faruk Danış
Çocuk Travma Hastasının Bakımı Kursu
(A GRUBU KURS)
Cem Oktay
Emine Yüzbaşıoğlu
Sena Baykara Sayılı
Murat Çetin
Çağlar Kuas
Acil Olgularda Abdominal Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Kursu
(A GRUBU KURS)
Erhan Akpınar
Ali Batur
Mehmet Ruhi Onur
Bülent Erbil
İleri Havayolu Kursu
(A GRUBU KURS)
Volkan Arslan
Barış Murat Ayvacı
Emir Ünal
Demet Devrimsel
Acilde Mekanik Ventilasyon Kullanımı Kursu
(A GRUBU KURS)
Onur Karakayalı
Oğuzhan Küçük
Emre Şancı
Başak Bayram
     
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7 SALON 8 SALON 9
08.00 - 10.00     EKG: Zor Tanılar Kursu
(B GRUBU KURS)
Ersin Aksay
Cem Ertan
Mustafa Emin Çanakçı
Derya Abuşka

Periferik Sinir Blokları Kursu
(B GRUBU KURS)
Deniz Kılıç
Gülşen Öztürk Örmeci
Özlem Yiğit

 

Akut Koroner Sendromlar Kursu
(B GRUBU KURS)
Derya Abuşka
Mutlu Kartal
Cem Ertan

Sık Toksikolojik Olguların Acil Servis Yönetimi Kursu
(B GRUBU KURS)
Ayça Açıkalın Akpınar
Ataman Köse
İKYD- Taşikardi/ Bradikardi Yönetimi Kursu
(B GRUBU KURS)
Murat Pekdemir
Çağdaş Yıldırım
Gültekin Kadı
Yunus Emre Arık
Travmada Kırmızı
Bayraklar Kursu

(B GRUBU KURS)
Melis Efeoğlu
Engin Deniz Arslan
Olgularla Kan Gazı Değerlendirme Kursu
(B GRUBU KURS)
Turgay Yılmaz Kılıç
Yeşim Eyler
10.00 - 10.15 Kahve Arası
10.15 - 11.15 ACİL TIP = RİSK YÖNETİMİ
Moderatör: Sedat Koçak, Ebru Ünal Akoğlu
ÇOCUK
Moderatör: Murat Yücel, Cem Oktay
  Sözlü Bildiri Oturumu - 5
Moderatör: Şeref Kerem Çorbacıoğlu
(S-33 - S-40)
 
Tıbbi Hatalarımız: Neden, Nasıl, Ne Zaman, Kimler? (3N1K)
Serpil Yaylacı

Acil Serviste Tıbbi Hataların Yönetimi

N. Rana Dişel

Taburcu Etmek ya da Etmemek: İşte Bütün Mesele Bu!

Yusuf Yürümez
Çocuklarda Ne Zaman Erken Entübasyonu Düşünelim?
Mustafa Polat

Pediatrik Hasta Grubunda Alternatif Sedasyon Yöntemleri: Şeker mi? Şaka mı?

Murat Güzel

Adölesanların Acil Servis Başvurularında Gözden Kaçan Tanılar

Özgen Gönenç
11.15 - 12.00 Kahve Arası
12.00 - 13.00 PERSPEKTİF - TRAVMA
Moderatör: Melis Efeoğlu, Müge Günalp Eneyli
BİLİŞİM
Moderatör: Nurdan Acar, Derya Abuşka
  Sözlü Bildiri Oturumu - 6
Moderatör: Serkan Emre Eroğlu
(S-41 - S-48)
 
ATLS Kılavuzundaki Güncellemeler Günlük Pratiğimizi Etkileyecek mi?

Acil serviste görüntüleme endikasyonları: Ne kadar doğru kullanıyoruz?


Travma Hastasının Yönetimi: Hatalar, eksikliklikler ve düzeltici öneriler
Konuşmacılar:
Şeref Kerem Çorbacıoğlu, Engin Deniz Arslan, Müge Gülen
Acil Serviste Yapay Zeka Kullanımı: İşimizi Kolaylaştırabilecek mi?
Göksu Bozdereli Berikol

Acil Servis Hasta Yükünü Azaltan Yeni Nesil Cihazlar

Buğra İlhan

Geleceğin Acil Servisi: Non-İnvazif Hasta Takip Sistemleri

Orhan Çınar
13.00 - 14.30 ÖĞLE YEMEĞİ
14.30 - 15.30 PERSPEKTİF - HASTA YÖNETİMİ
Moderatör: Bora Kaya, İsmail Altıntop
ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARI
Moderatör: Sezgin Sarıkaya, Cem Ertan
  Sözlü Bildiri Oturumu - 7
Moderatör: Ersin Aksay
(S-49 - S-55)
 
İkna.. Zorla Yatış... Acil Sedyesinde Devir... Hangisi?: Yatış Yeri Tartışmalı Hasta Gruplarında Farklı Uygulamalar

Hastane Doluluğu ve Çözüm Yolları

İdari ipuçları: Acil Serviste Küçük Ama Pratiğe Yansıyan Mimari Dokunuşlar
Konuşmacılar:
Avni Uygar Seyhan, Semih Korkut, Ahmet Demircan
Post-Partum Baş Ağrısı Deyip Geçme: Tuzaklar ve İpuçları
Kamil Kokulu

Geriatrik Hasta Grubunda Görünmez Tehlike: İlaç Etkileşimleri

V. Aslıhan Durak

Göz Ardı Ettiklerimiz: Madde Bağımlıları, Evsizler, Kronik Ağrılı Hastalar
Serhat Akay
15.30 - 16.00 Kahve Arası
16.00 - 19.00       Acil Ekokardiyografi Kursu
(A GRUBU KURS)
Funda Karbek Akarca
Volkan Arslan
Ali Batur
Emre Şancı
Özlem Dikme
Burcu Azapoğlu Kaymak
Merve Ekşioğlu Ramazan Sivil
Mehmet Ali Aslaner
Kritik Çocuk Hastanın Bakımı Kursu
(A GRUBU KURS)
Cem Oktay
Emine Yüzbaşıoğlu
Sena Baykara Sayılı
Murat Çetin
Çağlar Kuas
Acilde HFNO2 & NIMV Kullanımı Kursu
(A GRUBU KURS)
Neşe Çolak
Ali Kaan Ataman
Ebru Ünal Akoğlu
Kritik Hasta Yönetim Kursu
(A GRUBU KURS)
Müge Günalp Eneyli
Özge Atilla Duman
Gökçe Özbay Yenice
Afet Kursu
(A GRUBU KURS)
Mustafa Ferudun Çelikmen
Sarper Yılmaz
Onur Karakayalı
 
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 10
09.00 - 10.00 HAVAYOLU
Moderatör: İsmet Parlak, Özcan Yavaşi
NÖROLOJİ
Moderatör: Önder Tomruk, Gültekin Kadı
Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı: Faruk Danış
Zor Havayolu Kılavuzları Acil Tıp Pratiğinde Ne Kadar Uygulanabilir?
Erkut Erol

Entübasyon & Kollaps İlişkisi: Kritik Hastada Güvenli Entübasyon İpuçları
Serdar Özdemir

Geniş Düşün: Havayolu Yönetiminde Pratik Ekipmanlar

Fatih Esat Topal
Acil Serviste İnme Hastasında Difüzyon MR Görüntüleme: Çok mu Erken? Güvenli mi?
Mehmet Altuntaş

Son 1 Yılda Nörolojik Acillerin Yönetiminde Neler Değişti? (Güncel literatür)

Fatih Çalışkan

Acil Serviste EEG Monitörizasyonu: Tuzaklar ve Bilinmesi Gerekenler

Mehmet Tatlı
10.00 - 10.30 Kahve Arası
10.30 - 11.30 KISA KISA: İPUÇLARI ve TUZAKLAR
Moderatör: Birdal Yıldırım, Çağdaş Yıldırım
SERBEST KÜRSÜ
Moderatör: Mehmet Ali Karaca, Nurettin Özgür Doğan
 
Ultrasonografik Hatalar: Acil Serviste Pocus'ta İpuçları ve Tuzaklar
Burcu Azapoğlu Kaymak

Acil Serviste İnme Hastasında İpuçları ve Tuzaklar

Orhan Delice

İki Ucu Keskin Bıçak: Oksijen Tedavisinde İpuçları ve Tuzaklar
Sinan Genç
Çevre Uyumlu Sürdürebilir Acil Servis
Alev Banu Bekoz

Afet Yönetimi: Biz Bu Koşuya Hazır mıyız?
Esra Ersöz Genç

Afet Tıbbı ve Simülasyon
Emel Altıntaş

Vertigo
Bahadır Arslan
11.30 - 12.00 KAPANIŞ